buy

to buy your photos follow the instructions:
choose the photos add them to the cart
choose the payment method

  • paypal pay now (to pay with paypal)
  • go to the cashier (to pay by credit card)

within 24 hours the photos (JPG) will be sent via wetransfer directly to your e-mail box


come acquistare

per acquistare le vostre foto seguite queste istruzioni:
scegliete le foto aggiungetele nel carrello
scegliete il metoro di pagamento

  • paypal paga adesso (per pagare con paypal)
  • vai alla cassa (per pagare con carta di credito)

entro 24 ore le foto (JPG) saranno inviate tramite wetransfer direttamente nella vostra casella e-mail
Kaufen

Um Ihre Fotos zu kaufen, folgen Sie diesen Anweisungen:
Wählen Sie die Fotos aus und fügen Sie sie dem Warenkorb hinzu
Wählen Sie die Zahlungsart

  • Paypal jetzt bezahlen (mit Paypal bezahlen)
  • zum Kassierer gehen (es ist mit Kreditkarte     zu zahlen)

Innerhalb von 24 Stunden werden die Fotos (JPG) per Überweisung direkt an Ihre E-Mail-Box gesendetkupować

aby kupić swoje zdjęcia, postępuj zgodnie z instrukcjami:
wybierz zdjęcia, dodaj je do koszyka
wybierz metodę płatności

  • paypal już teraz (do zapłaty z paypal)
  • idź do kasjera (zapłacić kartą kredytową)

w ciągu 24 godzin zdjęcia (JPG) zostaną przesłane drogą elektroniczną bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail